Magneetbuttons

We hebben verschillende magneetbuttons in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld de buttons met kledingmagneet. We hebben ook een button met een bieropener en een magneetbutton. Altijd handig om bij u te hebben. Komt u er zelf niet uit, neem dan gerust contact op met onze product specialisten. We helpen u graag bij het vinden van de meest geschikte magneetbutton!

import { debounce } from "lodash"; ^^^^^^^^ SyntaxError: Named export 'debounce' not found. The requested module 'lodash' is a CommonJS module, which may not support all module.exports as named exports. CommonJS modules can always be imported via the default export, for example using: import pkg from 'lodash'; const { debounce } = pkg; at ModuleJob._instantiate (internal/modules/esm/module_job.js:124:21) at async ModuleJob.run (internal/modules/esm/module_job.js:179:5) at async Loader.import (internal/modules/esm/loader.js:178:24)