rPET bedrukken

rPET is een duurzame keuze voor verpakkingsmateriaal. Het staat voor gerecycleerd polyethyleentereftalaat, dat wordt geproduceerd uit gerecycleerde plastic flessen. Door gebruik te maken van rPET in plaats van nieuw plastic, verminderen we de afhankelijkheid van olie als grondstof en verminderen we de hoeveelheid plastic afval in het milieu. rPET kan gebruikt worden voor allerlei soorten verpakkingen, zoals flessen, bakjes en zakjes. Het is een milieuvriendelijke optie die de impact op het milieu vermindert.
import { debounce } from "lodash"; ^^^^^^^^ SyntaxError: Named export 'debounce' not found. The requested module 'lodash' is a CommonJS module, which may not support all module.exports as named exports. CommonJS modules can always be imported via the default export, for example using: import pkg from 'lodash'; const { debounce } = pkg; at ModuleJob._instantiate (internal/modules/esm/module_job.js:124:21) at async ModuleJob.run (internal/modules/esm/module_job.js:179:5) at async Loader.import (internal/modules/esm/loader.js:178:24)